Behandling av rivsår

Rivsår uppstår när huden brister, eller av kraftfull fysisk påverkan på huden. Följ behandlingsstegen nedan vid rivsår:

Grafisk illustration av handtvätt som ett steg i Leukoplast råd för sårbehandling.

1. Tvätta händerna:

Tvätta händerna med tvål och vatten innan du rengör såret och sätter på förband. Det är viktigt för att förhindra smuts och infektion i såret.
Grafisk illustration av en rinnande vattenkran som visar sköljning av såret som ett steg i Leukoplast råd för sårbehandling.

2. Skölj såret:

Skölj såret försiktigt med rent, ljummet vatten för att rengöra och ta bort smuts, t.ex. grus, eftersom detta kommer att minska infektionsrisken.
Grafisk illustration av en hand som suger upp vätska med en trasa och som visar hur såret torkar som ett led i sårbehandlingen.

3. Torka huden

Badda försiktigt den omgivande huden torr med en ren kompress eller handduk.
Grafisk illustration av en hand som trycker en kompress mot ett sår och som visar att blödningen avstannar, som ett led i sårbehandlingen.

4. Stoppa blödningen

Använd en ren kompress eller handduk för att trycka lätt på området för att stoppa en eventuell blödning (detta kan ta några minuter).
Grafisk illustration av en hand som lägger på ett förband på en annan persons handled och som visar täckning av såret, som ett led i sårbehandlingen.

5. Täck såret:

Skydda såret med ett skonsamt förband, sätt på det försiktigt. Undvik att använda tejper på skör hud för att förhindra ytterligare hudskada när förbandet tas bort.

När ska man söka medicinsk rådgivning?

Kontakta din läkare eller sjuksköterska om såret:

  • visar tecken på infektion
  • fortsätter blöda
  • du inte kan återsluta huden
  • har smuts, glas, en tagg eller annat främmande material i såret
  • verkar vara stort eller djupt
  • läker inte eller läker långsamt (d.v.s. har inte läkt efter 4 veckor)

Eller om:

  • du har ett underliggande medicinskt tillstånd
  • du har en annan skada eller slog i huvudet när du skadades (du kan ha en hjärnskakning eller fraktur)
  • det finns risk för ytterligare skada
  • du är osäker på hur du ska hantera såret eller har några frågor

Hur hanterar man uppfläkt hud?

Om en bit av huden har fläkts upp, exempelvis på hjässan, så lägg försiktigt tillbaka huden över såret med en ren, fuktad handduk eller liknande.

Notera: Sök medicinsk rådgivning om du är osäker på hur du ska hantera såret.

Om du är tveksam, kontakta sjukvården

Många vanliga sår kan behandlas hemma. När bör man kontakta sjukvården? Bläddra nedåt för mer information!

Bild som visar en medicinsk expert.

Behandling av rivsår

Leukosan® Strip

Topiska, självhäftande strips för skonsam förslutning av små sår.

Cutisoft® | kompresser non-woven

Absorberande kompresser för sårrengöring.

Leukomed® T plus

Hudvänligt, sterilt förband med sårdyna för små till medelstora sår.

Leukomed® T plus skin sensitive

Vattentätt sårförband för personer med skör eller skadad hud.