Behandling av första gradens brännskador

Onormal exponering för höga temperaturer orsakar hudskada. Mindre brännskador beskrivs ofta som ytliga brännskador. Följ behandlingsstegen nedan baserade på rekommendationer från 1177.se:

Grafisk illustration av en rinnande vattenkran som visar nedkylning med rinnande vatten som ett steg i sårbehandlingen från Leukoplast.

1. Kyl brännskadan

"Du kan lindra smärtan genom att spola den skadade huden med svalt vatten direkt efter att du har bränt dig, men spola inte längre än 15 minuter. Det går också bra att sänka ner den skadade kroppsdelen i till exempel en hink med svalt vatten. På så vis kan du både lindra smärtan och begränsa skadan." 1
Grafisk illustration av ett förstoringsglas med ett utropstecken som symboliserar strikt uppmärksamhet på hygienregler under sårbehandling.

2. VARNING:

Gör inte hål på blåsorna, de skyddar den nya huden som bildas. Infektionsrisken ökar också om det går hål på blåsorna.
Grafisk illustration av handtvätt som ett steg i sårbehandlingen från Leukoplast.

3. Rengör såret

Tvätta såret med tvål och vatten om du behöver byta förband. Om du hjälper en annan person; var noga med att tvätta och torka händerna noga.
Grafisk illustration av en hand som lägger på ett förband på en annan persons handled och som visar att täckning av såret är en del av sårbehandlingen.

4. Täck brännskadan

"Du ska försöka skydda brännskador som inte spruckit med till exempel vadd eller gasvävskompresser." 1 Se nedan för förslag på lämpliga förband.

När ska man söka läkarvård?

Endast mindre och ytliga brännskador såsom brännmärken på handen eller fingret ska behandlas hemma genom att svalkas ner och läggas om. Uppsök vården om brännskadan är större än en handflata eller om:

  • känslig hud är brännskadad, exempelvis ansiktet, händer, fötter eller könsorgan eller en större led såsom knän
  • brännskadan är stor eller djup
  • den skadade är ett litet barn eller har andats in brandrök
  • brännskadan har orsakats av kemikalier eller elektricitet

Om du är tveksam, kontakta sjukvården

Många vanliga sår kan behandlas hemma. När bör man kontakta sjukvården? Bläddra nedåt för mer information!

Bild som visar en medicinsk expert.

Behandling av mindre brännskador

Cuticell® contact

För måttligt till rikligt vätskande sår, även kroniska.

Cuticell® classic

Sårkontaktslager med ett lager av paraffin för behandling av vätskande sår.

Cutisoft® | kompresser non-woven

Absorberande kompresser för sårrengöring.

Medicinska referenser