Fixeringsförband

Fixomull® stretch

Fixeringsförband som är elastiskt och har stark vidhäftning.