Fixerande lindor

Fixerar sårförband på hela kroppen, särskilt rörliga kroppsdelar såsom leder. Säkrar även medicinsk utrustning som splintar, rör och dynor. Vårt produktutbud av lindor och tubbandage är för alla behov, de är mjuka och elastiska men halkar inte av!– Elastiska
– Luftgenomsläppliga
– Snabb och enkel applicering

Fixerar även på rörliga kroppsdelar

Elastomull® haft

Självhäftande fixerande linda med halkskydd för att säkra sårförband och utrustning.

Elastomull®

Fixerande linda för fixering av sårförband på alla kroppsdelar och leder.

Easifix®

Fixerande linda för fixering av sårförband på alla kroppsdelar och leder.

Elastomull® hospital

Fixerande linda för fixering av sårförband på alla kroppsdelar och leder.

Elastomull® haft color

Självhäftande elastisk linda i röd eller blå färg, med halkskydd för att säkra sårförband och utrustning.

Elastofix®

Tubbandage med hög elasticitet för fixering av förband eller skydd.

Gazofix®

Självhäftande, fixerande linda med halkskydd för fixering eller generellt stöd.