Fixerande lindor

Gazofix®

Självhäftande, fixerande linda med halkskydd för fixering eller generellt stöd.

Elastomull® haft

Självhäftande fixerande linda med halkskydd för att säkra sårförband och utrustning.

Elastomull®

Fixerande linda för fixering av sårförband på alla kroppsdelar och leder.

Easifix®

Fixerande linda för fixering av sårförband på alla kroppsdelar och leder.

Elastomull® hospital

Fixerande linda för fixering av sårförband på alla kroppsdelar och leder.

Elastomull® haft color

Självhäftande elastisk linda i röd eller blå färg, med halkskydd för att säkra sårförband och utrustning.

Elastofix®

Tubbandage med hög elasticitet för fixering av förband eller skydd.