Fixerande lindor

Fixerande sårförband som kan användas på hela kroppen, särskilt på rörliga delar som leder. Vi har ett produktutbud av lindor och tubbandage för alla behov, de är mjuka och elastiska men halkar inte av!– Elastiska
– Luftgenomsläppliga
– Snabb och enkel applicering

Fixerar även på rörliga kroppsdelar

Elastomull® haft

Elastisk fixeringslinda som fäster i sig själv, inte i huden.

Elastomull®

Latexfri elastisk linda för fixering av sårförband.

Easifix® K

Mjuk, lätt och andningsbar linda för att säkra sårförband på hela kroppen, även leder.