Fixerande lindor

Elastomull® haft

Elastisk fixeringslinda som fäster i sig själv, inte i huden.

Elastomull®

Latexfri elastisk linda för fixering av sårförband.

Easifix® K

Mjuk, lätt och andningsbar linda för att säkra sårförband på hela kroppen, även leder.