Sårbehandlingsprodukter för

vårdpersonal

Motsvarar Leukoplast produkter för professionella: olika sårförband och bandage.

Sårbehandlingsprodukter för

egenvård

Motsvarar Leukoplast produkter för professionella: olika sårförband och bandage.

Professionell sårbehandling från Leukoplast:

Leukoplast® soft white

Mjukt och väldigt absorberande sårförband som andas och med pålitlig vidhäftning.

Leukomed® T plus skin sensitive

Vattentätt sårförband för personer med skör eller skadad hud.

Fixomull® skin sensitive

Fixomull skin sensitive är fixeringsförband för att säkra sårförband och annan utrustning.