Produkter för sårbehandling i hemmet: de finns hos Leukoplast!

För alla typer av sår; skärsår, skrubbsår, rivsår, brännmärken eller sår med infektionsrisk så finns professionella produkter från Leukoplast tillgängliga även för egenvård!

Första hjälpen-plåster

Perfekt att ha hemma i medicinskåpet

Leukoplast® elastic

Elastiskt, självhäftande första hjälpen-plåster för mindre sår, skärsår och skrubbsår.

Leukoplast® aqua pro

Vattentätt, andningsbart plåster som skyddar mot kontaminering.

Leukoplast® barrier

Vattentätt och andningsbart plåster som skyddar mot vatten och infektion.

Sterila sårförband

Minimerar risken för sårinfektioner.

Leukomed® T plus

Hudvänligt, sterilt förband med sårdyna för små till medelstora sår.

Leukomed®

Absorbent, sterile dressing for minor to medium-sized wounds.

Leukomed® T plus skin sensitive

Vattentätt sårförband för personer med skör eller skadad hud.

Kompresser

Absorberande förbandsdynor och kompresser för rengöring, sårvätskehantering och avtorkning finns som sterila eller icke-sterila.

Cutisoft® | kompresser non-woven

Absorberande kompresser för sårrengöring.

Fixerande lindor

Fixerar även på rörliga kroppsdelar

Elastomull® haft

Elastisk fixeringslinda som fäster i sig själv, inte i huden.

Elastomull®

Latexfri elastisk linda för fixering av sårförband.

Easifix® K

Mjuk, lätt och andningsbar linda för att säkra sårförband på hela kroppen, även leder.

Medicinska tejper

Rätt fixering för varje tillämpningsområde

Leukoplast® waterproof

Självhäftande medicinsk tejp med hög vidhäftning för att säkra sårförband.

Leukoplast®

Medicinsk tejp med stark vidhäftning för förband av alla typer och storlekar.

Leukosilk®

Andningsbar, medicinsk tejp med  slitstyrka, skonsam mot huden.

Fixeringsförband

Säker fixering även för större sår

Fixomull® stretch

Fixeringsförband som är elastiskt och har stark vidhäftning.

Cuticell® contact

För måttligt till rikligt vätskande sår, även kroniska.

Cuticell® classic

Sårkontaktslager med ett lager av paraffin för behandling av vätskande sår.

Sårförslutningsstrips

Det skonsamma alternativet för sårförslutning

Leukosan® Strip

Topiska, självhäftande strips för skonsam förslutning av små sår.