Fixerande lindor

Fixerar även på rörliga kroppsdelar

Elastomull® haft

Elastisk fixeringslinda som fäster i sig själv, inte i huden.

Easifix® K

Mjuk, lätt och andningsbar linda för att säkra sårförband på hela kroppen, även leder.

Medicinska tejper

Rätt fixering för varje tillämpningsområde

Leukoplast® waterproof

Självhäftande medicinsk tejp med hög vidhäftning för att säkra sårförband.

Leukoplast®

Medicinsk tejp med stark vidhäftning för förband av alla typer och storlekar.

Leukosilk®

Andningsbar, medicinsk tejp med  slitstyrka, skonsam mot huden.

Fixeringsförband

Säker fixering även för större sår

Fixomull® stretch

Fixeringsförband som är elastiskt och har stark vidhäftning.

Cuticell® contact

För måttligt till rikligt vätskande sår, även kroniska.

Cuticell® classic

Sårkontaktslager med ett lager av paraffin för behandling av vätskande sår.