Medicinsk erfarenhet för alla

I över 100 år har Leukoplast utvecklat och erbjudit högkvalitativa produkter för sårbehandling till sjukvården. Nu kan hela världen dra nytta av vår medicinska erfarenhet, eftersom Leukoplast produkter finns tillgängliga för alla. Oavsett om du är sjukvårdspersonal eller förälder erbjuder Leukoplast optimala lösningar för kategorierna: rengöring & absorption, skydda & säkra och sårförband för känslig hud.

Professionell sårbehandling från Leukoplast:

Leukoplast® soft white

Mjukt och väldigt absorberande sårförband som andas och med pålitlig vidhäftning.

Leukomed® T plus skin sensitive

Vattentätt sårförband för personer med skör eller skadad hud.

Fixomull® skin sensitive

Fixomull skin sensitive är fixeringsförband för att säkra sårförband och annan utrustning.