Leukosan® Strip

Leukosan Strip har en baksida av flätat polymidmaterial belagt med en sida UV-härdande akrylathäfta. De rundade kanterna håller stripsen på plats och PET-fodret är perforerat på båda sidorna för att förenkla appliceringen. Leukosan Strip säljs i förslutna, tryckta påsar i vikbara lådor och är steriliserade med etylenoxid.

  • Skonsam sårförslutning
  • Hållbart
  • Snabb och enkel sårförslutning

Produktfördelar

En checkruta som visar att produkten kan tas bort utan att det skadar huden.

Skonsam sårförslutning

Sårförslutningsstripsen är topiska och icke-invasiva. De möjliggör skonsam sårförslutning och borttagning på huden och kräver ingen lokalbedövning.
En klocka markerad med en bock visar att produkten är bestående.

Hållbart

Leukosan Strip är hållbara och har utformats för användning en till flera dagar, beroende på sårets skick.
Stoppur som visar att produkten är snabbverkande.

Snabb och enkel sårförslutning

Självhäftande sårförslutningsstrips som är snabba och enkla att applicera. Sparar tid och minskar risken för infektion.
Två händer som drar produkten i motsatt riktning för att uppvisa sträckbarhet.

Flexibla och anpassningsbara

Leukosan Strip är flexibel och elastisk. Dess intelligenta struktur och sammanvävda polyamidtrådar gör att den anpassas mot olika läkande steg i såret, expanderar vid svullnad, temporärt ödem och rörelse.
Släpper igenom luft.

Genomsläpplig för fukt och luft

Låter huden andas genom att släppa igenom luft och vattenånga, förhindrar huduppluckring.
Metallkedja som visar att produkten har väldigt god vidhäftningsförmåga.

Tillförlitlig vidhäftning

Fäster snabbt och säkert runt sårets kanter, det starka och hudvänliga limmet garanterar säker vidhäftning.
Sårstrips med rundade hörn.

Rundade hörn

Designade med runda, vidhäftande kanter som inte rullar upp sig utan sitter säkert på plats.

Användning

Hur man använder Leukosan Strip
Användarinstruktioner
1. Ta bort stripsen från plasten.
Stripsen kan dras av en och en från skyddsplasten. Se till att inte röra ytan som ska läggas mot såret.

2. Fäst vertikalt i riktning mot såret.
Fäst stripsen i en 90-graders vinkel mot såröppningen. Tryck ihop sårkanterna.

3. Behåll lika stor glipa mellan de olika stripsen.
Placera flera strips bredvid varandra i regelbundna intervaller.

Produktspecifikationer

PRODUKT ARTIKELNUMMER
Leukosan® Strip 7262800 15371557  
Leukosan® Strip 7262801    
Leukosan® Strip 7262802 15371573  
Leukosan® Strip 7262804 15371611  
Leukosan® Strip 7262806    
Leukosan® Strip 7262807    
Leukosan® Strip 7262808    
Leukosan® Strip 7262809   171857
Leukosan® Strip 7262810   171858
Leukosan® Strip 7262900 15371565  
Leukosan® Strip 7262901    
Leukosan® Strip 7262902 15371581  
Leukosan® Strip 7262904 15371638  
Leukosan® Strip 7262905 15371646  
Leukosan® Strip 7262907 16070216  
Leukosan® Strip 7262908 16070224  
Leukosan® Strip 7262909 16070232  

Användarinformation

Vänligen se till att alltid följa användarinstruktioner och säkerhetsinformationen som följer med produkten. Har du den inte tillgänglig? Hitta informationen du behöver i den här databasen!