Läkarpraktik eller omvårdnad? Hitta de allra senaste produkterna för sårbehandling här!

Sårbehandling är en viktig uppgift för alla inom vården. Även om sårförband med sårdyna kan användas till olika typer av sår, så har forskningen lett fram till många nya metoder: ocklusiva och- hydroaktiva förband är framgånsrikt utvecklade. Även om produktsortimentet kan vara förvirrande - så hjälper vi dig alltid att välja rätt!

Två produkter från Leukoplast för professionella: Leukoplast soft white och Leukomed T plus.

Rengöring och absorption

För en problemfri sårläkning är det viktigt att skapa hygieniska förhållanden. Rengöring och absorption är nödvändiga steg för alla öppna och exsuderande sår.

Skydda & Säkra

Att skydda såret och fixera sårförbandet är nödvändigt för en ostörd läkningsprocess.

Skin sensitive

Äldre och spädbarn, diabetiker och personer som har tagit läkemedel under en längre tid har ofta tunn, känslig hud och behöver speciella produkter för sårbehandling.