Sterila sårförband

Leukomed® T plus

Hudvänligt, sterilt förband med sårdyna för små till medelstora sår.

Leukomed®

Absorberande, sterilt förband för små till medelstora sår.

Leukomed® T plus skin sensitive

Vattentätt sårförband för personer med skör eller skadad hud.