Sårkontaktlager

Cuticell® contact

För måttligt till rikligt vätskande sår, även kroniska.

Cuticell® classic

Sårkontaktslager med ett lager av paraffin för behandling av vätskande sår.