Fixering för större område​

Fixomull® transparent

Transparent fixeringsfilm som ger goda inspektionsmöjligheter och kan bäras vid duschning.

Hypafix®

Flexibel, elastisk sårfilm för fixering och säkring av medicinsk utrustning och sårförband.

Fixomull® stretch

Flexibel, elastiskt fixeringsförband för att säkra medicinsk utrustning och sårförband.

Fixomull®

Stark, hållbar fixering för stora sårförband eller medicinsk utrustning.

Fixomull® skin sensitive

Fixomull skin sensitive är fixeringsförband för att säkra sårförband och annan utrustning.