Första hjälpen-plåster

Perfekt att ha hemma i medicinskåpet

Leukoplast® elastic

Elastiskt, självhäftande första hjälpen-plåster för mindre sår, skärsår och skrubbsår.

Leukoplast® aqua pro

Vattentätt, andningsbart plåster som skyddar mot kontaminering.

Leukoplast® barrier

Vattentätt och andningsbart plåster som skyddar mot vatten och infektion.

Sterila sårförband

Minimerar risken för sårinfektioner.

Leukomed® T plus

Hudvänligt, sterilt förband med sårdyna för små till medelstora sår.

Leukomed®

Absorberande, sterilt förband för små till medelstora sår.

Leukomed® T plus skin sensitive

Vattentätt sårförband för personer med skör eller skadad hud.

Kompresser

Absorberande förbandsdynor och kompresser för rengöring, sårvätskehantering och avtorkning finns som sterila eller icke-sterila.

Cutisoft® | kompresser non-woven

Absorberande kompresser för sårrengöring.