I.V.-förband

Skräddarsydd säkerhet för vaskulär injektion

Leukomed® I.V. film

Detta transparenta IV-förband är ett sterilt och transparent förband för IV-infarter.

Leukomed® I.V

Sterilt nonwoven-förband med absorberande sårdyna för att säkra I.V.-katetrar.