Medicinsk tejp för känslig hud

Tillförlitlig fixering för skör eller utsatt hud

Leukoplast® skin sensitive

Medicinsk tejp som kan omplaceras, för fixering av förband på skör eller utsatt hud.

Fixomull® skin sensitive

Fixomull skin sensitive är fixeringsförband för att säkra sårförband och annan utrustning.