Behandling av skrubbsår

Skrubbsår är skador på det övre hudlagret som orsakas av friktion. I de flesta fall uppstår de på ben, armar, händer och höfter. Skrubbsår blöder sällan mycket men kan göra ont, vätska kraftigt och vara känsliga för infektioner.

Grafisk illustration av handtvätt som ett steg i Leukoplast råd för sårbehandling.

1. Tvätta händerna:

Tvätta händerna noga med tvål och vatten och torka dem med en ren handduk.
Grafisk illustration av en rinnande vattenkran som visar sköljning av såret som ett steg i Leukoplast råd för sårbehandling.

2. Rengör såret:

Rengör såret under rinnande kranvatten, tvätta med tvål och vatten. Plocka bort smuts, sandkorn och träflisor från såret med en steril pincett.

"Det är viktigt att rengöra såret ordentligt eftersom smuts och skräp som finns kvar i såret kan orsaka en infektion." 1

Grafisk illustration av en hand som suger upp vätska med en trasa och som visar hur såret torkar som ett led i sårbehandlingen.

3. Torka huden:

Badda torrt med en ren kompress eller handduk.
Grafisk illustration av en hand som trycker en kompress mot ett sår och som visar att blödningen avstannar, som ett led i sårbehandlingen.

4. Stoppa blödningen

Använd en ren kompress eller handduk för att trycka lätt på området för att stoppa en eventuell blödning (detta kan ta några minuter).
Grafisk illustration av en hand som lägger på ett förband på en annan persons handled och som visar täckning av såret, som ett led i sårbehandlingen.

5. Täck såret:

Låt området kring såret torka. Skydda sedan såret så det kan läka ostört med ett lämpligt sårförband beroende på skrubbsårets storlek och plats, se förslag nedan:

När ska man söka medicinsk rådgivning?

Läkare måste uppsökas om skrubbsåret

  • är mycket smutsigt.
  • är i ansiktet, framförallt nära ögonen.
  • blöder eller vätskar konstant. Då bör tryckförband läggas på innan du träffar läkare.
  • orsakar svår eller långvarig smärta.
  • påverkar ett större hudområde, t.ex. hela låret.

När tog du din stelkrampsspruta senast? Rådfråga en läkare om ytterligare vaccinering krävs.

Om du är tveksam, kontakta sjukvården

Många vanliga sår kan behandlas hemma. När bör man kontakta sjukvården? Bläddra nedåt för mer information!

Bild som visar en medicinsk expert.

Förhindra infektion

I skrubbsår gnids bakterier in i huden. Lär dig mer om vad du kan göra för att förhindra en sårinfektion! >>

3D-illustration som visar bakterier.

Behandling av skrubbsår

Leukoplast® kids

Plåster med roliga bilder som snabbt hjälper barnen glömma det som gör ont.

Fixomull®

Stark, hållbar fixering för stora sårförband eller medicinsk utrustning.

Leukomed® T plus skin sensitive

Vattentätt sårförband för personer med skör eller skadad hud.

Leukoplast® elastic

Elastiskt, självhäftande första hjälpen-plåster för mindre sår, skärsår och skrubbsår.

Cutisoft® | kompresser non-woven

Absorberande kompresser för sårrengöring.

Medicinska referenser