Medicinsk rådgivning och behandling är nödvändig!

Bitsår kan vara allt från ytliga rivsår till allvarliga skador med bortsliten hud, ibland kan till och med underliggande ben synas. Det finns dessutom en hög risk för att patogener kommer in i såret via saliv. Följ behandlingsstegen nedan:

Grafisk illustration av handtvätt som ett steg i Leukoplast råd för sårbehandling.

1. Tvätta händerna:

Tvätta händerna noga med tvål och vatten och torka dem.
Grafisk illustration av en rinnande vattenkran som visar sköljning av såret som ett steg i Leukoplast råd för sårbehandling.

2. Skölj såret:

Rengör såret omedelbart under rinnande varmt vatten i några minuter.
Grafisk illustration av ett sår med två stora bloddroppar, som visar blödning.

3. Låt såret blöda:

Låt såret blöda lite genom att klämma försiktigt på det, om det inte redan blöder av sig självt.
Grafisk illustration av en hand som suger upp vätska med en trasa och som visar hur såret torkar som ett led i sårbehandlingen.

4. Torka huden:

Skölj såret igen och klappa torrt med en ren handduk.
Grafisk illustration av en hand som lägger på ett förband på en annan persons handled och som visar täckning av såret, som ett led i sårbehandlingen.

5. Täck såret:

Använd ett sterilt, förband eller bandage som inte fastnar för att undvika trauma vid borttagning.
Grafisk illustration av läkare med ett stetoskop runt axlarna för att symbolisera att läkarbesök är rekommenderat i sårbehandlingen.

6. Sök medicinsk rådgivning snarast

När tog du din stelkrampsspruta senast? Rådfråga en läkare om ytterligare vaccinering krävs.

Besök läkare

Du kan ta hand om många vanliga sår hemma. Men för bitsår rekommenderar vi att du söker upp läkare eller vårdcentral.

Piktogram som visar en medicinsk expert.

Behandling av bitsår

Leukomed®

Absorberande, sterilt förband för små till medelstora sår.

Leukomed® T plus

Hudvänligt, sterilt förband med sårdyna för små till medelstora sår.

Leukoplast® soft white

Mjukt och väldigt absorberande sårförband som andas och med pålitlig vidhäftning.