Förebygga infektioner av sår

Öppna sår – speciellt stora och djupa – är en inkörsport för olika typer av mikrober som bakterier eller svampar som kan komma in i såret och försvåra läkningsprocessen.

Tänk på hygienen

För att skydda sår från infektion är det viktigt att upprätthålla en ren och hygienisk miljö: rengör såret och området runt det, använd sterila förband och skydda såret från bakterier.

Detta uppnås med speciella förband som bildar en vattentät barriär (men som samtidigt kan andas) och även tillåter direkt visuell inspektion av såret.

Ett infekterat sår och dess symptom

Tecken på infektion

  • rodnad
  • värme
  • svullnad
  • ökad smärta
  • var eller utsöndring
  • feber

Om du upplever några av dessa tecken eller om ditt sår inte läker ska du kontakta din läkare.
Infekterade sår ska behandlas av medicinska experter. De kan rekommendera receptfria febernedsättande eller smärtstillande läkemedel eller ordinera oral antibiotika för att underlätta läkningen.

Om du är tveksam, kontakta läkare

Många vanliga sår kan behandlas hemma. När bör man kontakta läkare? Bläddra nedåt för mer information!

Bild som visar en medicinsk expert.

Professionell sårbehandling från Leukoplast:

Leukomed® T

Transparent filmförband för ytliga och kirurgiska sår.

Leukomed® Control

Transparent, luftgenomsläppligt och sterilt förband för torra sår och sår som vätskar lite.