Sårvätska - på medicinskt fackspråk känt som "exsudat" - är kännetecknet för sårläkningens akuta fas. Denna vätska kommer från blod och lymfkärl och transporterar bort cellskräp och bakterier samt bildar en främjande miljö för immunsystemet.

Är det bra eller dåligt om ett sår vätskar?

I grund och botten är vätska från såret ett gott tecken, men för mycket kan mjuka upp sårets kanter och äventyra läkningen. Sårvätskan skapar även en näringsrik miljö för mikroorganismer. Det är därför viktigt att överskott av sårvätska absorberas utan att torka ut såret. Fukthantering görs bäst med speciella förband avsedda för detta ändamål.

Sök medicinsk rådgivning

Ett fall för läkaren: sticksår – speciellt när främmande föremål är involverade – klösningar och djurbett, stora brännskador och kraftigt blödande sår ska behandlas av en läkare.