Ett litet skärsår kan vara djupare än ett skrubbsår, men det är oftast det minst problematiska att läka. Initial blödning kommer att spola ut föroreningar och sedan upphöra av sig själv. Fixerade med ett plåster kommer de jämna sårkanterna vanligtvis att växa ihop ordentligt och sårstrips kan hjälpa till att hålla ihop sårkanterna (primär sårläkning). Å andra sidan påverkar ett skrubbsår kanske endast hudens översta skikt (epidermis) men behandlingen kompliceras ofta av främmande föremål och smuts samt mycket vätska.

Rengör såret noggrant

Skölj såret försiktigt med kallt vatten - men gnugga inte. Du kan försiktigt ta bort flisor och smågrus från ytan med en steril pincett. Låt en läkare ta hand om större föremål och sådana som är svåra att ta bort, så att du inte skadar vävnaden ytterligare. Desinficera området runt såret för att förhindra infektion. Skrubbsår kan ofta vätska mycket. För att förhindra att frisk hud runt sårkanter sväller upp och skadas, rekommenderar vi ett absorberande plåster som bör bytas ofta eller ett förband som klarar mer sårvätska.

Sök medicinsk rådgivning

Ett fall för läkaren: sticksår – speciellt när främmande föremål är involverade – klösningar och djurbett, stora brännskador och kraftigt blödande sår ska behandlas av en läkare.