För att vara korrekt, definieras varje sår som tränger in i hudskiktet som ett öppet sår. Vanligtvis innebär dock ett öppet sår en djupare skada, såsom ett bett eller sticksår, i motsats till ett skrubbsår eller ett mindre skärsår.

Akta dig för infektion

Om det fortfarande finns främmande föremål i såret ska du inte försöka ta bort dem själv: du kan skada ännu mera vävnad. Prioriteten är att stoppa blödningen. Om du är osäker arbetar du dig runt främmande föremål så gott du kan. Djupare sår bör i allmänhet behandlas av en läkare eftersom det finns en risk att djupare blodkärl eller organ skadas. Vidare är öppna sår alltid känsliga för infektion, speciellt bitsår. Om nödvändigt kan en läkare förnya ditt tetanusskydd och förskriva en antibiotikabehandling.

Sök medicinsk rådgivning

Ett fall för läkaren: sticksår – speciellt när främmande föremål är involverade – klösningar och djurbett, stora brännskador och kraftigt blödande sår ska behandlas av en läkare.