Stora sår och sår som inte läker ordentligt är givetvis särskilt känsliga för bakterier. Diabetiker är till exempel fem gånger mer benägna att drabbas av sårinfektion än personer utan diabetes.

Sårinfektioners egenskaper

Infektion kan kännetecknas av:

  • Ÿiögonfallande rodnadŸ
  • överdriven värme
  • Ÿsvullnad
  • hög känslighet för smärta

Ett infekterat sår är ett fall för medicinska experter. De kan bedöma om antibiotika behövs och de kan förnya ditt tetanusskydd om det behövs. De kan också ta bort död vävnad från såret om detta förhindrar läkningsprocessen. Sår med var måste rengöras och varet kan också behöva en kanal för dränering. Det finns även speciella sårförband för smittade sår bestående av skum och hydrogel som hjälper till att fukta och ventilera såret och samtidigt absorbera överskott av sekret.

Sök medicinsk rådgivning

Ett fall för läkaren: sticksår – speciellt när främmande föremål är involverade – klösningar och djurbett, stora brännskador och kraftigt blödande sår ska behandlas av en läkare.