Fyra av fem allvarliga brännskador uppstår under fritidsaktiviteter som grillning och matlagning, samt vid trafikolyckor. Beroende på varaktighet och temperatur kan hetta skada huden väldigt mycket. Brännskador kategoriseras i olika grader: första gradens brännskada påverkar hudens övre lager (epidermis), andra graden skadar även hudens mellanlager (dermis). En tredje gradens brännskada förstör hela området av huden inklusive nerver och kärl.

Behandla inte brännskador med hushållsmedel

En brännskada som inte är större än handflatan bör kylas av så snabbt som möjligt med vatten som inte är kallare än 15 °C under högst 20 minuter. Ost, yoghurt och olja hör däremot inte hemma på bränd hud. Om huden är så skadad att det bildas blåsor ska du omedelbart söka läkarvård. Om brännskadorna sträcker sig över ett större område kan en behandlingsenhet mot brännskador vara det bästa alternativet.

Sök medicinsk rådgivning

Ett fall för läkaren: sticksår – speciellt när främmande föremål är involverade – klösningar och djurbett, stora brännskador och kraftigt blödande sår ska behandlas av en läkare.