Sår kan uppstå av olika orsaker: fysisk skada, extrema temperaturer eller frätande kemikalier. Vävnad kan skadas eller förstöras. Hudens skyddsfunktion kan också försämras på olika ställen vilket i sin tur kan medföra att bakterier lättare kan tränga in och orsaka infektioner.

Lämplig behandling hjälper sår att läka

Är såret djupt eller ytligt? Hur ser sårets kanter ut? Är såret vätskande eller varigt? Ett sår ska behandlas utifrån dessa faktorer. Behandlingen är nyckeln till hur framgångsrikt såret kommer att läka.

Goda råd som ”ett sår läker bäst om det luftas” bör inte följas som vedertagen sanning. Varje sår är unikt och måste behandlas därefter.

Sök medicinsk rådgivning

Ett fall för läkaren: sticksår – speciellt när främmande föremål är involverade – klösningar och djurbett, stora brännskador och kraftigt blödande sår ska behandlas av en läkare.